Praktiske oplysninger

Adresse:
Sortebakkehallerne, Løgstørvej 161, 9610 Nørager.

DM/LU’s adresse:
Carsten Laursen, Kastanievej 11, 9620 Ålestrup
Tlf. 6169 8267

Anmeldelse af dyr:
Derudstilles i klasse L alt.2 (kollektioner, stammer, grupper og enkelt dyr uden forhåndstilmelding) og
klasse K (produkter).
Tidsfristen for anmeldelse er overskredet.
Ved forespørgsel kontakt Anton Dam Nielsen, Klosterhedevang 2, 7600 Struer, tlf. 2623 5036.

Stadepenge:
DKr 80,- inkl. afgift pr. katalognr.
Der udsendes opkrævning på beløbet.

DM/LU`s kontonummer:
7754-0001294268
anvendes til alle indbetalinger også beløb til præmier. Husk at angive formål.

Salg af dyr:
Dyr, der sættes til salg ved indlevering torsdag koster DKr 10,- pr. dyr. Hvis dyret sættes til salg senere er prisen DKr  20,- pr. dyr.
Solgte dyr til udlandet, kan tages lørdag efter kl. 16:00 efter aftale med ledelsen.

Modtagelse af dyr:
Torsdag den 12. februar kl. 16:00 – 21:00

Åbningstider:
Fredag  13. februar 2015 kl. 14:00 – 20:00
Lørdag  14. februar 2015 kl. 09:00 – 17:00
Søndag 15. februar 2015 kl. 09:00 – 16:00

Entré:
Endagsbillet: Voksen DKr 40,-, børn under 15 år gratis.
Partoutkort:  Voksen DKr 60,-.
I lighed med tidligere år betaler alle entré.

Katalog:
Kataloget tilgængelig lørdag kl. 09:00. Pris DKr 50,-

Fodring:
Der fodres med piller.
Husk vand og fodertrug. Manglende trug afregnes med DKr 20,- pr. trug.
Afregning inden præmieuddeling.

Fællesdommerne:
Egon Severinsen, Vodbindervej 16, 9900 Frederikshavn, tlf. 2016 9161
Niels Husum, Rolighedsvej 5, 9632 Møldrup, tlf. 8669 1239

Ærespræmier:
Der tildeles præmier fra og med 376,5 point (ungdoms-medlemmer fra 281,5p).
Importerede dyr deltager ikke i præmieringen.

Præmieuddeling:
Søndag kl. 15:30.
Pokaler uddeles søndag eftermiddag.

Støtte:
Alle, der ønsker at støtte DM/LU med ærespræmie eller beløb til samme, kan henvende sig til Åge Pedersen, Finlandsvej 8, 9900 Frederikshavn, tlf. 2146 3832

Annoncepriser i katalog:
1/1 A5-side DKr 500,-, 1/2 A5-side DKr 300,-.
1/4 A5-side DKr 200,-. Avlerannonce DKr 50,-.
Annoncetekst sendes til:
Peter Johnsen, Hannerupvej 31, 9620 Ålestrup, tlf. 9864 8301, e-mail johansen_hvam@mail.tele.dk 
Sidste frist for indsendelse 16/01 2015.

Kammeratskabsaften:
Afholdes lørdag 14. februar 2015 kl. 18:00 på St. Binderup Kro.
Pris pr. kuvert DKr 250,-.
Tilmelding senest 18. januar 2015 til Carsten Laursen, Kastanievej 11, 9620 Ålestrup, tlf. 61698267

Bespisning:
Dagens ret til DKr 70.- kan bestilles til torsdag aften, fredag middag, lørdag middag og søndag middag.
Forudbestilling til Carsten Laursen, Kastanievej 11, 9620 Ålestrup Tlf. 6169 8267 senest 18. januar 2015.

Overnatning:
St. Binderup Kro, Møllegårdsvej 7, St. Binderup, 9600 Aars.
Værelser bestilles ved Carsten Laursen, Kastanievej 11, 9620 Ålestrup,  tlf. 6169 8267 senest 18. januar 2015.

Hjælpere:
Da vi får brug for mange hjælpere til de forskellige funktioner kan du kontakte:
Carsten Laursen, Kastanievej 11, 9620 Ålestrup, tlf. 6169 8267,
e-mail carstenl@pc-danmark.dk
Bent Knudsen. Mursejlervej 6, 9800 Hjørring, tlf. 9892 0357,
e-mail mursejler@has.dk 

Ret til ændringer forbeholdes.

Published on  January 15th, 2015